alexandrova

АЛЕКСАНДРОВА ІРИНА ГЕННАДІЇВНА
начальник інформаційно-обчислювального центру
ДЗ "Луганський державний медичний університет"

Щодо роботи сайту

Усі матеріали для публікації на сайті, необхідно направляти на e-mail:
admin @webdes.com.ua
Для отримання консультації, щодо роботи сайту, можна звертатися за телефонами:
+38 (050) 297-99-49
+38 (063) 430-35-27
+38 (097) 492-57-96

Перед відправкою листа ознайомтеся з правилами подачі заявки

 • Ведення Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО)
 • Автоматизованої системи накопичення, оброблення, зберігання, верифікації та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб. ЄДЕБО - єдине достовірне джерело даних для роботи систем автоматизації приймальних комісій, рейтингових систем, системи дистанційного подання вступниками електронних заяв на участь в конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, інформаційної системи громадського моніторингу ходу вступної кампанії «Конкурс» тощо;
 • Формування конкурсних пропозицій для вступу, зарахування абітурієнтів, що починається подачею заяв, продовжується формуванням рейтингових списків та закінчується виданням наказу про зарахування на навчання;
 • Реєстрації та супроводу повного циклу освіти студента, від зарахування до випуску;
 • Створення картки здобувача освіти та доповнення її актуальною інформацією за період навчання студента;
 • Забезпечення замовлення та видачі студентських квитків в ЄДЕБО;
 • Забезпечення замовлення та видачі документів про освіту в ЄДЕБО;
 • Забезпечення працездатного стану комп’ютерної техніки, оргтехніки, локальної обчислювальної мережі, операційних систем, системного і прикладного програмного забезпечення;
 • Підтримки роботи та функціональності мережі Internet;
 • Технічної підтримки веб-сайта ДЗ «Луганський державний медичний університет»;
 • Збору та підготовки документації на засідання комісії з питань розгляду звернень громадян.

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

   Комісія з питань розгляду звернень громадян (далі - Комісія) організовується на період проведення антитерористичної операції на території Луганської області за місцем розташування Державного закладу «Луганський державний медичний університет» (далі – ДЗ «ЛДМУ») за новою юридичною адресою: вул. Будівельників, 32, м. Рубіжне, Луганська область, 93012, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.11.2014р. № 875 «Про організацію діяльності Луганського державного медичного університету» та у зв’язку з тим, що архів знаходиться на тимчасово непідконтрольній Україні території.

Всебічний контроль за розглядом звернень громадян і вирішення порушених у них проблем, задоволення законних прав та інтересів громадян, підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян та дотримання чинного законодавства України.

 • Розгляд звернень громадян, що вимагають термінового і комплексного вирішення питань щодо підтвердження факту навчання та видачі дублікатів документів випускникам ДЗ «ЛМДУ», на які неможливо отримати підтвердження факту навчання з ЄДЕБО, МОЗ України, МОН України та з архівних установ; 
 • Розгляд звернень фізичних і юридичних осіб та прийняття рішення щодо встановлення або невстановлення факту навчання та видачі дублікатів документів; 
 • Розгляд повторних звернень, якщо заявники не згодні з раніше прийнятими рішеннями.

Голова комісії:
І.В.Іоффе - ректор;
Секретар:
І.Г.Александрова - начальник інформаційно-обчислювального центру;
Члени комісії:
С.М.Смірнов - перший проректор з науково – педагогічної роботи;
О.П.Гудзенко – декан фармацевтичного факультету;
І.О.Кузміченко – в.о. декана медичного факультету;
М.С.Акімова – в.о. декана факультету післядипломної освіти;
А.О.Красильнікова – керівник навчального відділу;
М.Ю.Кальонова – начальник юридичного відділу;
О.В.Риженко – начальник відділу кадрів;
О.Б.Кучма – заступник головного бухгалтера.

1. Заява про видачу дубліката документа, написана на ім’я ректора ДЗ «ЛДМУ». Зазначаються прізвище, ім’я, по батькові; місце проживання; контактний номер телефона; e-mail; найменування документа, який втрачено/пошкоджено, його серія, номер, ким (повна назва закладу який видав документ) та коли виданий; причина видачі дубліката документа; інші відомості, якщо власник вважає їх суттєвими для видачі дубліката (ЗРАЗОК ЗАЯВИ);

2. Завірені копії:

 • паспорта (1, 2, 11 стор.);
 • індивідуального податкового номеру;
 • диплома;
 • додатка до диплома (у разі відсутності додатка до диплома, надати архівну довідку з переліком дисциплін, годин та оцінок);
 • сертифіката, залікової книжки, трудової книжки та інших документів (надаються у разі потреби);
 • документа про зміну прізвища (свідоцтва про шлюб або розлучення).

3. Фотокартка 3 x 4 см (надається у разі отримання дубліката сертифіката лікаря-спеціаліста);

4. Оголошення у друкованих засобах масової інформації за місцем проживання власника документа, у якому має бути зазначена назва документа; його серія, номер, ким (повна назва закладу який видав документ) та коли виданий, на чиє ім’я виданий та про визнання його недійсним (ЗРАЗОК ОГОЛОШЕННЯ);

5. Згода на обробку персональних даних (ЗГОДА)

Подати заяву та пакет документів на виготовлення дублікатів документів та забрати готовий документ може інша особа, яка має доручення, оформлене належним чином і обов’язково завірене нотаріусом.

1. Заява про видачу архівної довідки, витягу з навчального плану, витягу з навчальних програм, написана на ім’я ректора ДЗ «ЛДМУ». Зазначаються прізвище, ім’я, по батькові; місце проживання; контактний номер телефона; e-mail; назва навчального закладу, у якому навчався студент; період навчання; інші відомості, якщо власник вважає їх суттєвими для видачі документів (ЗРАЗОК ЗАЯВИ);

2. Завірені копії:

 • паспорта (1, 2, 11 стор.);
 • індивідуального податкового номеру;
 • диплома;
 • додатка до диплома(у разі відсутності додатка до диплома, надати архівну довідку з переліком дисциплін, годин та оцінок);
 • сертифіката, залікової книжки, трудової книжки та інших документів (надаються у разі потреби);
 • документа про зміну прізвища (свідоцтва про шлюб або розлучення).

3. Згода на обробку персональних даних (ЗГОДА)

Подати заяву та пакет документів на виготовлення архівної довідки, витягу з навчального плану, витягу з навчальних програм може інша особа, яка має доручення, оформлене належним чином і обов’язково завірене нотаріусом.

Контактні дані

Адреса: вул. Будівельників, 32, місто Рубіжне, Луганська область, 93012
Телефон: (06453) 6 17 32
е-mail: canclsmu @ukr.net
Контактна особа: Александрова Ірина Геннадіївна