loskutovЛОСКУТОВ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Голова СНТ ім. В.Г.Ковешнікова ЛДМУ – к.мед.н.,
асистент кафедри терапії ФПО та клінічної фармакології

 

Студентське наукове товариство ім.В.Г.Ковешнікова ДЗ «Луганський державний медичний університет» створено для студентів, які зацікавлені в поглибленні своїх знань, організаційній та науково-дослідницькій роботі. Студенти активно беруть участь у проведенні засідань гуртків, науково-практичних конференціях, майстер-класах, тренінгах для удосконалення розуміння професії лікаря.

СНТ є самостійним структурним підрозділом Луганського державного медичного університету, діє відповідно до Конституції й Законодавства України, Статутом ЛДМУ й дійсним Положенням, функціонує без державної реєстрації й придбання прав юридичної особи.

Основними завданнями СНТ ЛДМУ є:

  • Сприяння підвищення якості підготовки студентів та науковій діяльності, підвищення теоретичного рівня знань;
  • підвищення якості професійної підготовки молодих фахівців;
  • створення умов для формування творчої активності;
  • допомога студентам у самостійному науковому пошуку й організаційне забезпечення їхньої наукової праці;
  • формування й підтримка інформаційної бази даних наукових досліджень і розробок студентів;
  • координація діяльності підрозділів ЛДМУ в області організації наукових досліджень студентів, використання їхніх результатів, проведення студентських наукових конференцій, наукових відряджень і т.п.;
  • своєчасне інформування студентів про заплановані наукові конференції, конкурси, виставки і т.д. і про можливості участі в них;
  • встановлення й розвиток контактів з Радами СНТ інших Вузів, науково-дослідних установ України й зарубіжжя;
  • висвітлення діяльності СНТ в засобах масової інформації й Інтернеті.

В університеті постійно працюють 17 наукових гуртків, входять понад 150 студентів. Всі наукові гуртки можна поділити за наступними напрямками: акушерство та гінекологія, гігієна та екологія, педіатрія, психіатрія та медична психологія, соціальна медицина, соціально-гуманітарні дисципліни, стоматологія, терапія, фармація і фармакологія, фундаментальна медицина, хірургія.

 

ОГОЛОШЕННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

1. 23-25 квітня 2018 року відбудеться "XXІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених" на базі НОК "Червона калина" ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України". Детальніше

2. Науково-практична конференція з міжнародною участью "Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини" (для студентів та молодих вчених). Детальніше