usatov

УСАТОВ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
професор, в.о. завідувача кафедри
Науковий ступінь - д.м.н.
Вчене звання - професор

АДРЕСА КАФЕДРИ:

Навчальні приміщення кафедри нейрохірургії, травматології та ортопедії з ЛФК знаходяться за адресою: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул.Єгорова, 2б на базі КУ СМБЛ.

Положення про кафедру нормальної фізіології, патологічної фізіології

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі

На кафедрі викладаються наступні дисципліни для:
- «Фізична реабілітація, спортивна медицина»для студентів 3 курсу медичного факультету за спеціальністю «стоматологія»;
- «Фізична реабілітація, спортивна медицина»для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю «лікувальна справа», «педіатрія»;
- «Нейрохірургія» для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю «стоматологія»;
- «Нейрохірургія» для студентів 5 курсу медичного факультету за спеціальністю «лікувальна справа», «педіатрія»;
- «КЗВ Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації» для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю «лікувальна справа», «педіатрія», «стоматологія»;
- «КЗВ Актуальні питання неврології» для студентів 5 курсу медичного факультету за спеціальністю «лікувальна справа», «педіатрія», «стоматологія»;
- «Травматологія і ортопедія» для студентів 5 курсу медичного факультету за спеціальністю «лікувальна справа», «педіатрія»;
- «КЗВ Актуальні питання нейрохірургії» для студентів 6 курсу медичного факультету за спеціальністю «лікувальна справа», «педіатрія»;

- лікарів-інтернів урологів, ЛОР, неврологів, хірургів, загальної практики- сімейної медицини;
- лікарів травматологів слухачів передатестаційних курсів підвищення кваліфікації;
- лікарів травматологів, акушерів-гінекологів слухачів курсів тематичного удосконалення. 

Тематичне удосконалення

1. «Фізична реабілітація опорно-рухового апарату на блочних тренажерах» (для лікарів травматологів-ортопедів, реабілітологів, фізіотерапевтів, сімейних лікарів, лікарів з ЛФК) 03.10.16-07.10.16

2. «Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології» (для лікарів акушерів – гінекологів, лікарів з ЛФК, реабілітологів, сімейних лікарів) 17.10.16-21.10.16

3. «Фізична реабілітація пацієнтів з бойовою травмою» (для лікарів травматологів-ортопедів, реабілітологів, сімейних лікарів)

4. «Актуальні питання травматологічної допомоги пораненим з бойовою травмою» (для лікарів хірургів, лікарів травматологів-ортопедів, лікарів спеціалістів хірургічного профілю)

 

Перехід до методичних матеріалів