pasternak

ПОСТЕРНАК ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ
завідувач кафедри,
Науковий ступінь - д.м.н.
Вчене звання - професор

АДРЕСА КАФЕДРИ:

Клінічна база кафедри анестезіології, реаніматології та невідкладних станів знаходиться за адресою:
м.Рубіжне, вул.Студентська 19, Рубіжанська центральна міська лікарня.

Положення про кафедру анестезіології, реаніматології та невідкладних станів

Виховна робота

   Виховна робота серед студентів, інтернів та лікарів базується на основних принципах медичної етики та гомілетики. Основна ціль – формування високоморального з різнобічно розвиненим мисленням фахівця, патріота своєї батьківщини. Робота проводиться під час педагогічного процесу, а також за межами учбового закладу. Вона включає в себе бесіди на різноманітні теми, участь в організації і проведенні науково-практичних конференцій, засіданні обласної асоціації анестезіологів, спілкування з ветеранами-анестезіологами і цікавими людьми та інше.

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі:

Згідно типового плану підготовки фахівців на кафедрі викладаються такі дисципліни та курси: 

- «Анестезіологія та інтенсивна терапія» для студентів 5-го курсу медичного факультету за фахами «лікувальна справа» і «педіатрія»;
- «Анестезіологія та інтенсивна терапія» для студентів 5-го курсу факультету з підготовки іноземних громадян;
- Виробнича практика «Догляд за хворими» для студентів 2-го курсу;
- «Екстрена та невідкладна медична допомога» для студентів 5-го курсу стоматологічного факультету;
- «Екстрена та невідкладна медична допомога» для студентів 5-го курсу факультету з підготовки іноземних громадян;
- Первинна спеціалізація (інтернатура) лікарів-інтернів за лікарською спеціальністю «Медицина невідкладних станів» 2-го року навчання;
- Первинна спеціалізація (інтернатура) лікарів-інтернів за лікарською спеціальністю «Анестезіологія» 1-го та 2-го років навчання;
- Вторинна спеціалізація лікарів-слухачів за лікарською спеціальністю «Медицина невідкладних станів»;
- Вторинна спеціалізація лікарів-слухачів за лікарською спеціальністю «Анестезіологія»;
- Вторинна спеціалізація лікарів-слухачів за лікарською спеціальністю «Дитяча анестезіологія»;
- Передатестаційний цикл лікарів-слухачів за спеціальністю «Медицина невідкладних станів»;
- Передатестаційний цикл лікарів-слухачів за спеціальністю «Анестезіологія»;
- Передатестаційний цикл лікарів-слухачів за спеціальністю «Дитяча анестезіологія»;
- «Анестезіологія і реаніматологія» для клінічних ординаторів;
- Суміжний цикл «Реаніматологія» для інтернів лікарських спеціальностей «Загальна практика – сімейна медицина»
- Суміжний цикл «Анестезіологія і реаніматологія» для інтернів за спеціальністю «Акушерство і гінекологія»;
- Суміжний цикл «Анестезіологія і реанімація» для інтернів за спеціальністю «Ортопедія і травматологія»;
- Суміжний цикл «Анестезіологія та реанімація» для інтернів за спеціальністю «Неврологія»;
- Суміжний цикл «Організація невідкладної допомоги населенню у надзвичайних ситуаціях» для інтернів за спеціальністю «Стоматологія»;
- Цикли тематичного удосконалення для слухачів ФПО.

Перехід до методичних матеріалів для студентів