evtuschenko

ЄВТУШЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
в.о. зав. кафедри
науковий ступінь - к.п.н.
вчене звання - доцент

АДРЕСА КАФЕДРИ:

Навчальні приміщення кафедри медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики розміщуються за адресою:
м.Рубіжне, вул.Будівельників, 32, 3 поверх, каб. №306.

Положення про кафедру медичної та біологічної фізики

Завдання та функції кафедри

1. Спрямування діяльності кафедри щодо послідовного зменшення репродуктивної складової викладання і збільшення вимогливості до роботи студентів у позааудиторний час.

2. Запровадження нових форм викладання і навчання, організація проведення відкритих занять, взаємовідвідування занять.

3. Удосконалення комплексу методичного забезпечення дисциплін «Медична та біологічна фізика», «Медична інформатика», «Біостатистика», «ІТ у фармації», «Фізичні методи аналізу та метрологія», «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності».

 

Виховна робота

   Основна ціль виховної роботи серед студентів – це формування високоморального з різнобічно розвиненим мисленням фахівця, патріота своєї батьківщини.

   Робота проводиться під час педагогічного процесу, а також за межами учбового закладу. Вона включає в себе бесіди на різноманітні теми, участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, студентського наукового товариства кафедри.

Для студентів спеціальності 226 «Фармація»:

- Вища математика і статистика;
- Біологічна фізика з фізичними методами аналізу;
- Інформаційні технології у фармації;
- Комп’ютерне моделювання у фармації.

Для студентів спеціальностей 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 228 «Педіатрія»:

- Медична та біологічна фізика;
- Медична інформатика;
- Біостатистика.

Здійснюється, також, навчання за заочною формою навчання на фармацевтичному факультеті.

Перехід до методичних матеріалів