karlova

КАРЛОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
Завідувач кафедри
науковий ступінь - к.філол.н.
вчене звання - доцент

Положення про кафедру іноземних мов з латинською та українською мовами

На кафедрі іноземних мов з латинською та українською мовами викладаються наступні дисципліни:

- іноземна мова (англійська); іноземна мова (за проф.срямуванням)(англійська);
- англійська мова для наукового та ділового спілкування;
- латинська мова та основи медичної термінології;
- українська мова (за проф. спрямуванням)

Перехід до методичних матеріалів для студентів