skryabina

СКРЯБІНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
Завідувач кафедри
науковий ступінь - к.м.н.
вчене звання - доцент

На кафедрі викладається анатомія людини для:

1) для студентів 1-2 курсів медичного факультету за спеціальністю 222 "Медицина";
2) для студентів 1-2 курсів медичного факультету за спеціальністю 228 «Педіатрія»;
3) для студентів 1 курсу медичного факультету за спеціальністю 221 «Стоматологія»;
4) для студентів 2 курсу медичного факультету за спеціальністю 222 «Медицина» які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 5.12010101 «лікувальна справа» та 5.12010102 «сестринська справа» "
5) для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю 226 "Фармація" очної форми навчання;
6) для студентів 1 курсу за спеціальністю "Фармація"(для молодших спеціалістів фармацевтів) – заочна форма навчання;
7) для студентів 1 курсу за спеціальністю "Фармація" (для молодших спеціалістів-медиків та осіб з вищою освітою) – заочна форма навчання;
8) для студентів 1-2 курсу за спеціальністю "Фармація" (на базі школи та не спеціалізованих професійних навчальних закладів) – заочна форма навчання;
9) для студентів 1 курсу за спеціальністю "Фармація" (на базі вищої освіти – інженери фармацевтичних підприємств) – заочна форма навчання.

Перехід до методичних матеріалів для студентів